בטיחות בעת עבודות סימון כבישים וחניות – אפודים זוהרים לשמירה על בטיחות ברמה גבוהה

בטיחות בעת עבודות סימון כבישים וחניות – אפודים זוהרים לשמירה על בטיחות ברמה גבוהה

במטרה לשמור על בטיחות בדרכים בצורה היעילה ככל ניתן, משתמשים בשפה מיוחדת המורה לנהגים שמתמשים בכביש, עליו הם נושעים והוא סימון כבישים באמצעות צבע מיוחד, כאשר בדרך כלל משתמשים בחמישה צבעים עיקריים והם: צבע לבן, צבע צהוב, צבע כתום , צבע כחול וצבע אדום.

לכל צבע ייעוד משלו, כאשר בצבע לבן בעת עבדות לסימון כבישים וחניות משתמשים במטרה למיין את גבולות הגזרה בהם ניתן לנסוע בתוך נתיבי הנסיעה כאשר מדובר על כביש וברגע שמדובר על חניה, אזי גבולות החניה עבור כלי רכב אחד. Read more about בטיחות בעת עבודות סימון כבישים וחניות – אפודים זוהרים לשמירה על בטיחות ברמה גבוהה