דוגמאות עבודות סימון חניות, מגרשי חניה ושטחי עבודה